Asiantunteva projektinhoito teollisuusyrityksille

Kysy lisää palveluistamme
Insinööritoimisto Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy

Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy on ollut toteuttamassa monia projektinhallintaan, projektinhoitoon, mekaaniseen ja prosessisuunnitteluun sekä asennusvalvontaan liittyviä projekteja suurille ja pienemmille teollisuusalojen yrityksille.


Vuonna 2017 perustetulla insinööritoimistollamme on referenssejä eri puolilta Suomea. Tutustu erilaisiin työkohteisiimme ja kysy rohkeasti lisätietoja.

REFERENSSIT

2023

Logo Outotec

Skanska Infra Oy

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon mekaaninen suunnittelu:

 • putkistojen 3D-mallinnus, isometripiirustukset sekä sekundäärikannakkeet

 • hoitotasojen, porrastornin ja putkisiltojen 3D-mallinnus sekä valmistuspiirustukset

2022

Logo Outotec

Metso Outotec Finland Oy

Outotecin Harjavallan ja Espoon yksikkö:

 • esiselvitykset ja kustannusarviot

 • laite -ja putkistosuunnittelu

 • laite, putkisto ja asennustyön hankinnat

 • asennustöiden esisuunnittelu, aikataulutus ja asennusvalvonta

 • osallistuminen projektien käyttöönottoihin

 • lakien, asetusten, standardien, tilaajan ja Outotecin laatu -ja toimintajärjestelmien noudattaminen. EHS- määräysten huomiointi.

 • eri suunnittelulajien välinen yhteistyö

Logo Valmet

Valmet

Ulvilan yksikön suunnittelutyöt:

 • tarjouspiirustusten layout-suunnittelu

 • 3D-mallinnus

 • putkistosuunnittelu

 • eri osastojen ja yksiköiden välinen yhteistyö

 • dokumentointi

Logo TVO

TVO

OL1- ja OL2-laitoksiin liittyvät suunnittelutehtävät:

 • laitekuvat/-esitteet

 • laitostietokannan päivitykset

 • LVI-työselostukset

 • layout, läpivientikuvien ja virtauskaavioiden päivitykset

 • muutostyösuunnitelmat.

Tibnor Oy

 • varastohyllyjen suunnittelu

 • lujuustarkastelu

Euramet Oy

 • teräsrakenteiden lujuustarkastelu

BASF Battery Materials Finland Oy

Harjavallan tehtaan valuma-altaiden suunnittelu:

 • 3D- mallinnus

 • valmistuspiirustukset

 • lujuuslaskenta

2021

 

BERNER INDUSTRIES TANK OY

 

Berner Industries Tank Oy

Porin Tahkoluodon öljysataman muutostöiden suunnittelua:

 • PI- kaavion päivitys

 • hoitotasot

 • kemikaaliputkistot

Lappeenrannan yliopisto 

Pilottilaitoksen suunnittelu pilottihalliin ja laivakonttiin:

 • laitteiston 3D- mallinnus, sijoittelu sekä teräsrakenteiden suunnittelu pilottihalliin

 • putkistojen ja putkiosien piirtäminen

 • virtauskaavioiden suunnittelu

 • laitteiston sijoittelu 40 jalan laivakonttiin

TLT-Building Oy

Sähkönjakelumaston mekaaninen suunnittelu:

 • maston 3D- mallinnus

 • valmistuspiirustukset

 

UUSIKAARLEBY TANK STORAGE OY

 

Uusikaarleby Tank Storage Oy

Palavan nesteen putkiston suunnittelu Munsalan kalliovarastolle:

 • putkiston 3D-mallinnus ja isometripiirustukset

 • putkiston kannakointi ja jännitysanalyysi

2020

Kokemäen Lämpö Oy

Kokemäen lämmityskattilan etupesän muutossuunnittelu:

 • hitsaus- ja rakennepiirustukset

 • lujuuslaskenta

Oy SeppSystems Ab

Invanostimen:

 • mekaaninen suunnittelu

 • 3D-mallinnus

 

GAUDIUM

 

 

Gaudium Oy

Porin Tahkoluodon öljysatamassa sijaitseviin varastosäiliöihin liittyvät suunnittelutehtävät:

 • palovesiputkiston mitoitus ja suunnittelu

 • kustannusarvio palovesiputkien materiaaleille ja venttiileille

 • levylämmönvaihtimen sijoitus ja putkistosuunnittelu varastosäiliöalueelle

Caverion -logo

Caverion Industria Oy

Koneenosien suunnittelua Porin yksikölle.

Logo Pori Energia

Pori Energia Oy

Kevytöljyputkiston muutossuunnittelu.

Logo Westas

Westas Pihlava Oy

Pihlavan yksikön vaunusiirtonostimen teräsrakenteen suunnittelu- ja lujuuslaskenta.

Logo Sibelco

Sibelco Nordic Oy

Sibelcon Karvian hiekkakuivaamoon liittyvät suunnittelutehtävät:

 • hiekkakuivaamorakennuksen lujuuslaskenta ja korotus

 • hoitotasot ja portaat

 • laitteiden kannatusrakenteet (kuivausrumpu, kuljettimet, kattonostimet)

 • suppilot.

2019

Logo Clyde Bergemann

Clyde Bergemann

Kattilanuohointen asennussuunnittelu:

 • putkistosuunnittelu, putkistojen lujuuslaskelmat

 • nuohointen ja putkistojen kannakointien suunnittelu

 • as-built-päivitykset

 • käännöstöitä.

Logo Kingspan

Kingspan

Ponneainelinjan suunnittelu:

 • projektinhoito: tarjouskyselyitä ja kustannusarvio investoinnista

 • layoutin ja virtauskaavion suunnittelu.

Insinööritoimisto Rautanen

Kuljettimien:

 • 3D-mallinnus

 • valmistuspiirustukset

 • PDM-tuotetietojen syöttö.

Logo Baltic Tank

Baltic Tank Oy

Kaskisten ja Rauman yksiköihin liittyvät suunnittelutehtävät:

 • olemassa olevien putkien reitityksien tarkistus ja päivitys PI-kaavioon

 • instrumenttien, venttiilien ja laitteiden sijainnin, tyyppien ja kokojen päivitystä PI-kaavioon

 • prosessikuvauksen läpikäyntiä ja prosessien tarkastelua

 • hazop-riskien arviointia

 • aluekartan päivitystä.