Referenssit

2019

Insinööritoimisto Rautanen Oy

05/2019→ 07/2019

Kuljettimien:
 • 3D- mallinnus
 • valmistuspiirustukset
 • PDM- tuotetietojen syöttö

Teollisuuden Voima Oy

01/2019→

OL1 -ja OL2- laitoksiin liittyvät suunnittelutehtävät:

 • laitekuvat/ -esitteet
 • laitostietokannan päivitykset
 • lvi- työselostukset
 • layout, läpivientikuvien ja virtauskaavioiden päivitykset
 • muutostyösuunnitelmat

2019/ 2018

Valmet Technologies Oy

10/2018→

Ulvilan yksikön suunnittelutyöt:

 • tarjouspiirustusten layout- suunnittelu
 • 3D- mallinnus
 • putkistosuunnittelu
 • eri osastojen ja yksiköiden välinen yhteistyö
 • asennusvalvonta

Baltic Tank Oy

Kaskisten ja Rauman yksiköihin liittyvät suunnittelutehtävät:

 • olemassaolevien putkien reitityksien tarkistus ja päivitys PI- kaavioon
 • instrumenttien, venttiilien ja laitteiden sijainnin, tyyppien ja kokojen päivitystä PI- kaavioon
 • prosessikuvauksen läpikäyntiä ja prosessien tarkastelua
 • hazop- riskienarviointia
 • aluekartan päivitystä

2019/ 2018/ 2017

Outotec (Finland) Oy

06/2017 →

Boliden Harjavalta Oy:n ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tuotantoprosesseihin liittyvät tehtävät:

 • esiselvitykset ja kustannusarviot
 • layout, putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu
 • laite, putkisto, teräsrakenne ja asennustyön hankinnat
 • asennustöiden esisuunnittelu, aikataulutus ja asennusvalvonta
 • osallistuminen projektien käyttöönottoihin
 • lakien, asetusten, standardien, Norilsk Nickelin ja Outotecin laatu –ja toimintajärjestelmien noudattaminen. EHS määräysten huomiointi
 • yhteistyö Norilsk Nickelin kunnossapito- osaston kanssa
 • eri suunnittelutyölajien välinen yhteistyö

2018

Neste Engineering Solutions Oy

12/2017→ 09/2018

Venator Materials Oyj:n tuotantoprosesseihin liittyvät tehtävät:
 • olemassaolevien putkien reitityksien tarkistus
 • putkilinjojen liitäntäpisteiden ja yhteiden suunnittelu
 • vesiputkien, venttiilien, mittauksien, pumppujen speksien ja ominaisuuksien määrittely
 • tiivistevesilaitteiden hälytyksien suunnittelu
 • pumppujen tilanteen seuranta, mitoituksien tarkistus ja tiivisteveden tarpeen varmistaminen
 • putkistoisometrien tarkistus
 • putkistoeristyksien ja sähkösaattojen suunnittelu
 • lämmönvaihtimien läpikäynti ja prosessisuunnittelu
 • kemikaalisäiliöiden, putkistojen ja teräsrakenteiden suunnitelmien toteutuskelpoisuuden arvioinnit

BMH Technology Oy

01/2018 → 03/2018

 • 3D- mallinnus
 • layout- suunnittelu

2017

Jimexo Tech Oy

11/2017 → 01/2018

 • layout- ja putkistosuunnittelu