Palvelut

Mekaaninen ja prosessisuunnittelu:

Teollisuuspalvelu Tenkanen on insinööritoimisto, joka on erikoistunut mekaanisen puolen laitossuunnitteluun. Suunnittelun palveluihin kuuluvat:

 • as- built- kuvat
 • kaaviot
 • koneet ja laitteet
 • kuljetusten lastaussuunnittelu
 • layoutit
 • prosessit
 • rakennustehtäväpiirustukset
 • teollisuusputkistot (kesto -ja lujitemuovi sekä teräs)
 • teräsrakenteet
Lataa putkistosuunnittelun esite! Lataa teräsrakennesuunnittelun esite! Lataa prosessisuunnittelun esite!
 

Projektinhoito

Teollisuuspalvelu on yhteistyökumppani koko projektissa tai sen osakokonaisuuksissa. Projektinhoidon palveluita ovat:

 • mekaanisen puolen esiselvitykset ja kustannusarviot
 • koneiden ja laitteiden, putkistojen, teräsrakenteiden sekä asennustöiden tarjouskyselyt ja hankinnat
 • projektien aikataulutus
 • teknisen dokumentaation kasaaminen ja arkistointi
 

Mekaaninen asennusvalvonta

Yritys tarjoaa teollisuuden -laite, -putkisto sekä -teräsrakenneasennuksiin asennusvalvonta -ja käyttöönottopalveluja. Tässä ote palvelusisällöstä:

 • kulkulupa- asioiden ja alueperehdytysten järjestäminen
 • vaaditun suojainmatriisin noudattamisen seuranta
 • työlupien hakemisen varmistaminen ja tulityölupien esitäyttö
 • työkohteen aluerajauksista ja siisteydestä huolehtiminen
 • palovartioinnin järjestäminen
 • käytettävien työkalujen, telineiden ym. laitteiden viranomaisvaatimusten mukaisuuden valvonta
 • työmaan riskitarkastelujen laadinta yhteistyössä urakoitsijan kanssa
 • työturvallisuuspuutteiden havainnointi ja raportointi asiakkaalle
 • työn laadun ja suunnitelmien mukaisen toteutuksen noudattamisen seuranta
 • tarvittavien laitteiden ynm. materiaalien vastaanotto ja tarkastus työmaalla sekä toimittaminen urakoitsijalle
 • asennusaikataulun seuranta ja työn edistymisen raportointi asiakkaalle
 • tuntiraporttien hyväksyntä ja tarkastuspöytäkirjojen laadinta sekä mahdollisten lisätöiden hyväksyttäminen asiakkaalla
 • käyttöönottotarkastuksien mittauksien valvonta ja tarkistus sekä pöytäkirjojen arkistoi
 

Nosto- ja telinetöiden koordinointi/valvonta:

Tarjoamme rakennusalalle ja teollisuuteen nosto -ja telinetöiden asiantuntijaosaamista. Tässä ote palvelusisällöstä:

 • aikataulujen laadinta
 • kustannusten seuranta
 • raportointi asiakkaalle
 • resurssienhallinta
 • telineiden pystytystarkastukset
 • tekninen tuki sopimusasioissa
 • työkuorman suunnittelu
 • työlupien myöntäminen
 • työmaapöytäkirjojen tarkastus/ hyväksyntä
 • ympäristö, terveys -ja työturvallisuusasioista huolehtiminen