Luotettavat teollisuuden asiantuntijapalvelut yrityksille

Ota yhteyttä
Insinööritoimisto Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy

Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy tarjoaa laadukkaat teollisuuden asiantuntijapalvelut yrityksille Suomessa. Palveluihin lukeutuvat mekaaninen ja prosessisuunnittelu, projektinhallinta ja asennusvalvonta.


Meiltä löytyy asiantuntemusta kone- ja laitesuunnitteluun sekä tehdassuunnitteluun, joka pitää sisällään mm. teollisuusputkistot, teräsrakenteet ja virtauskaaviot.


Insinööritoimiston kokeneet asiantuntijat ovat palveluksessasi. Tutustu palveluihin ja kysy rohkeasti lisää.

Mekaaninen suunnittelu, Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy

Mekaaninen ja prosessisuunnittelu

Mekaanisen suunnittelun ja prosessisuunnittelun palveluihin lukeutuvat esimerkiksi tehdas- sekä kone- ja laitesuunnittelu.

Projektinhallintapalvelut, Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy

Projektinhallinta

Projektinhallintapalveluihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset teollisuusalojen esiselvitykset, konehankintatarpeiden kartoitukset ja kustannusarviot.

Mekaaninen asennusvalvonta, Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy

Mekaaninen asennusvalvonta

Mekaaninen asennusvalvonta takaa, että laitokset, koneet ja laitteet asennetaan ja otetaan käyttöön turvallisesti ja asianmukaisesti.

Mekaaninen ja prosessisuunnittelu

Mekaanisen puolen tehdassuunnittelu on Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy:n erikoisosaamista. Mekaanisen ja prosessisuunnittelun palveluihin lukeutuvat esimerkiksi virtauskaaviot, layoutit, kone- ja laitesuunnittelu sekä teollisuusputkistojen suunnittelu.

Tehdassuunnittelu on erikoisosaamistamme. Insinööritoimistomme asiantuntijat hallitsevat teollisuuden sekä mekaanisen suunnittelun laajat kokonaisuudet että yksityiskohdat. Avullamme kohennat tehtaasi mekaniikan toimivuutta ja prosessien tehokkuutta.

Projektinhoito

Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy tarjoaa asiantuntevat ratkaisut projektinhoitoon ja -hallintaan. Olemme luotettava yhteistyökumppani suuriinkin projekteihin ja toisaalta myös suppeampiin projektien osakokonaisuuksiin. 


Projektinhoidon palveluihin kuuluvat muun muassa mekaanisen puolen esiselvitykset ja kustannusarviot. Toteutamme myös koneiden ja laitteiden, putkistojen, teräsrakenteiden sekä asennustöiden tarjouskyselyt ja hankinnat. 

Mekaaninen asennusvalvonta

Insinööritoimistomme asiantuntijat toteuttavat ammattitaidolla myös mekaanisen asennusvalvonnan. Tarjoamme teollisuuden laite-, putkisto- ja teräsasennuksiin asennusvalvontapalveluita ja käyttöönottopalveluita.


Asennusvalvontaan ja käyttöönottoon kuuluvat esimerkiksi kulkulupa-asioiden ja alueperehdytysten järjestäminen, vaaditun suojainmatriisin noudattamisen seuranta sekä työlupien varmistaminen ja tulityölupien esitäyttö – monien muiden tehtävien ohella. Mikäli haluat asennuksiin asiantuntevan valvonnan, tutustu palveluihin ja ota yhteyttä.