Ammattitaitoinen asennusvalvonta teollisuuslaitoksiin

Kysy lisää
Mekaaninen asennusvalvonta ikoni

Teollisuuspalvelu Tenkanen Oy tarjoaa teollisuusyrityksille ammattitaitoisen asennusvalvonnan. Laitosuudistusten sekä uusien laitteiden ja koneiden kohdalla laitteiston asennuksen ja käyttöönoton valvonta on ensisijaisen tärkeää. Satakunnasta käsin toimiva yrityksemme tarjoaa palvelut teollisuuslaitoksille kaikkialla Suomessa.


Asennusvalvontaan lukeutuu monenlaisten käytännön asioiden hoito asennuksia valmisteltaessa ja niiden aikana. Voit jättää käsiimme esimerkiksi kulkulupa-asioiden organisoinnin, työturvallisuuteen liittyvät valvontatehtävät sekä erilaiset työlupa-asiat. Asennusvalvonnan projektia jatketaan niin pitkään, että uusi laitos tai yksittäiset koneet saadaan käyttöön turvallisesti.

Työturvallisuuden valvonta asennuksen aikana

Ammattitaitoinen asennus- ja käyttöönottovalvoja seuraa ja pitää huolen, että työalue on turvallinen ja toimiva. Turvallisuuteen liittyviin tehtäviin kuuluvat muun muassa kulkulupa-asioiden ja niihin liittyvien perehdytysten järjestämiset.


Asennusvalvoja pitää huolen, että esimerkiksi käytetyt telineet ja laitteet ovat viranomaisvaatimusten mukaisia. Työmaan riskitarkastelut laaditaan yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Työturvallisuuspuutteet havainnoidaan ja raportoidaan asiakkaalle nopeasti.


Valvoja seuraa, että asennusalueen työluvat ja tulityöluvat ovat kunnossa ja että vaadittua suojainmatriisia käytetään vaatimusten mukaan. Tehtävään kuuluu huolehtia myös työkohteen aluerajauksista ja siisteydestä sekä palovartioinnin järjestämisestä.

Asennusprosessin ja käyttöönoton seuranta

Turvallisuus- ja lupa-asioiden ohella asennusvalvonnassa seurataan myös työn yleistä laatua ja sitä, että asennusprosessi etenee suunnitelmien mukaan. Asennusaikataulua seurataan tarkkaan ja työn edistymisestä raportoidaan asiakkaalle.

Valvontaan voi kuulua myös esimerkiksi tarvittavien laitteiden ja materiaalien vastaanotto ja tarkastus sekä toimittaminen urakoitsijalle. Muihin juokseviin asioihin lukeutuvat muun muassa tuntiraporttien hyväksyntä ja tarkastuspöytäkirjojen laadinta. Valvoja hyväksyttää mahdolliset lisätyöt asiakkaalla ennen niiden toteuttamista.


Projektin päätteeksi asennusvalvoja valvoo käyttöönottotarkastuksien mittauksia ja tarkistuksia sekä arkistoi pöytäkirjat.

Tutustu myös projektinhallintapalveluihin